notÝcies moiÓ
<<< TORNAR INICI

Avantprojecte de la substitució d’un mur i d’urbanització d’un tram del carrer de Santa Magdalena

Dins de la subvenció del PUOSC, el setembre de 2011 es va modificar la destinació per afrontar obres de menor entitat de les previstes inicialment i de pròxima necessitat. Entre elles hi ha la de substituir el mur del parc municipal amb el carrer Santa Magdalena i, reforma d’un tram d’aquest carrer. Aquesta actuació es divideix en dues parts. La primera és d’important necessitat, ja que hi ha un risc real que el mur pugui cedir amb els danys que aquest podria causar. La segona part, la reforma del carrer, és fortament justificat participar-hi amb una subvenció pel deteriorament que ha patit el tram de carrer en les diferents obres que s’han dut a terme en aquell sector de poble, havent passat gran quantitat de camions de gran tonatge. Aquesta segona part ha de ser pagada conjuntament amb els veïns, i caldrà majoria veïnal per tal de tirar-la endavant.

 

La redacció del projecte de les obres es va iniciar la primavera passada i és subvencionat totalment per la Diputació de Barcelona. El passat 13 de juliol es va fer una sessió de participació ciutadana destinada als veïns i oberta a tothom per tal de recollir opinions que s’han incorporat dins del procés de redacció del projecte. Actualment el projecte es troba en fase d’avantprojecte (document de treball), en el qual ja s’han definit estratègies importants pel nou carrer, mancant encara la definició pròpia d’un projecte executiu.

 

El passat divendres dia 9 de novembre es va presentar l’avantprojecte als veïns que donen façana al tram de carrer, els quals hauran de participar econòmicament en cas que es tiri endavant l’actuació de la segona part.

En la sessió es va fer una exposició del resultat de la participació ciutadana de l’acte del 13/07/2012, exposició dels treballs d’anàlisi i consideracions per a la redacció del projecte, exposició del document d’avanç de projecte, exposició d’un primer balanç econòmic i repartiment de contribucions especials, exposició dels següents passos del procés i, torn de precs i preguntes. (veure document de la presentació).

 

Per qualsevol apreciació o proposta respecte el projecte, es pot fer arribar al correu electrònic ajuntament@moia.cat o a la OAC, indicant sempre el tema d’avantprojecte del carrer Santa Magdalena adreçat a la regidoria d’Urbanisme. És que les aportacions es facin durant la redacció del projecte. Gràcies per endavant per la vostra participació.

 

Àrea de Territori.

 

Presentació de l'avantprojecte als veïns (en PDF)

Avantprojecte (en PDF, arxiu gran)

CARRER SANTA MAGDALENA - CONSELL DE PARTICIPACIÓ

L'acte de participació ciutadana va tenir lloc el passat divendres dia 13 de juliol a les 21h a l'auditori de Sant Josep. Hi van assistir 36 persones entre veïns del carrer i altres vilatans interessats, i va durar unes 2 hores i mitja. Es va fer servir la metodologia coneguda com Cafè del Coneixement... Llegir tota la informació.

c

Veure la foto més gran.

Resultants de la participació ciutadana sobre el projecte del carrer de Santa Magdalena (en format pdf)

c c c

Estem preparant un acte participatiu per informar-vos i demanar les vostres aportacions per a la redacció del projecte de millora del carrer. Us esperem!

Més informació.

 

Pla Especial Urbanístic del Circuit Verd de Moià

El Ple de 4 d'agost de 2011 ha aprovat per unanimitat els següents acords:

  1. APROVAR amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Circuit Verd de Moià.
  2. APROVAR amb caràcter inicial l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Especial del Circuit Verd de Moià.
  3. APROVAR la suspensió de llicències urbanístiques en l’àmbit del Pla Especial d’acord al que s’assenyala en els arts 102,103 i concordants del D. 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
  4. PUBLICAR-HO al BOP al DOGC, en un diari d’àmplia circulació i a la Web municipal pel termini de dos mesos als efectes de les al·legacions que es poguessin formular. A manca d'al·legacions ambdòs documents esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
Veure l'anunci en format pdf.

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE LES MASIES I CASES RURALS DE MOIÀ

pecat-masies Moià

MEMÒRIA DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE LES MASIES I CASES RURALS DE MOIÀ

La preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors és un dels trets més rellevants de la regulació urbanística a Catalunya. La Llei d’urbanisme estableix que per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic.


Més informació en format pdf.
 
 
Segueix-nos
MoiÓ Resol
perfil del contractant
Efact - MoiÓ

meteomoia

Galeria fotogrÓfica - MoiÓ

Pla General - MoiÓ
Coves del Toll - MoiÓ
biblioteca Moia

Arxiu Municipal MoiÓ
Policia
IDCAT, certificats digitals per a tothom

spub


   
escola de m˙sica